Thuisbezoek

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande senioren in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
die graag contacten met leeftijdsgenoten willen, maar door omstandigheden
dit moeilijk alleen kunnen realiseren.

Het doel van het Thuisbezoek is om het netwerk van hen te verbeteren en waar
mogelijk uit te breiden. De vrijwilligers kunnen daar een handje bij helpen.

Hoe werkt het Thuisbezoek?
De vrijwilligerscoördinator van het Thuishuis bezoekt de oudere als eerste.
Samen bekijken ze welke vragen en behoeften er leven en of een vrijwilliger
een rol kan spelen.
Wanneer ondersteuning op prijs wordt gesteld, dan zorgt de vrijwilligerscoördinator
ervoor dat de oudere op korte termijn bezoek krijgt van een vrijwilliger.
Samen met de vrijwilliger wordt invulling gegeven aan de gewenste ondersteuning.
Deze vrijwilligers zijn hier speciaal voor opgeleid.

Belangrijke uitgangspunten van het Thuisbezoek
▪ In de ondersteuning die de vrijwilligers bieden staan de wensen en behoeften van de senioren centraal.
▪ De begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk behouden of het bevorderen van de zelfredzaamheid van de senioren .
▪ Regelmatig bezoek door dezelfde vrijwilliger (kopje koffie/thee drinken).
▪ De vrijwilligers zijn goed op de hoogte van de activiteiten die in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor senioren worden georganiseerd.
▪ Zij proberen mensen te interesseren voor bestaande activiteiten.

Verwachte resultaten van het Thuisbezoek
▪ Meer deelname aan activiteiten.
▪ Grotere betrokkenheid met de buurt.
▪ Meer plezier in het leven.
▪ Langer zelfstandig wonen.
▪ Groter gevoel van veiligheid en geborgenheid.
▪ Uitstel van behoefte aan zorg.
▪ Verminderen van eenzaamheid.