Open Dag 25 mei (10.00-12.00 uur) en 8 juni (15.00-17.00 uur)

Informatie Thuishuis

 

Het Thuishuisproject wil voorkomen dat mensen vereenzamen. Een Thuishuis is een kleinschalige, zelfstandige woonvorm voor alleenstaande senioren (55+) die niet alleen willen wonen. Ieder heeft een eigen appartement met een woonkamer, slaapkamer, badkamer/toilet en pantry. De bewoners delen samen een grote huiskamer en keuken, hobbyruimte, wasruimte, logeerkamer en tuin. Het wordt daarom ook wel een ‘studentenhuis voor ouderen’ genoemd. Op deze manier is er maximaal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het Thuishuis voldoet aan de eisen van levensloopbestendige ouderenhuisvesting. De bewoners houden de eigen regie, hun wensen en behoeften staan centraal eveneens het behoud van hun zelf- en samenredzaamheid. Alleen wanneer zij zelf aangeven ondersteuning van een vrijwilliger nodig te hebben, kan de vrijwilligersorganisatie (Stichting Thuishuis Reeuwijk) in actie komen..

In het Thuishuis in Reeuwijk worden 8 appartementen gerealiseerd. De eerste bewonersgroep wordt door middel van bijeenkomsten met aspirant-bewoners samengesteld. Hiermee wordt de geschiktheid van de kandidaten onderzocht, zij worden geselecteerd en begeleid. Wanneer er op een later moment een woonplek vrijkomt, kiest de bewonersgroep zelf de nieuwe bewoner vanuit de wachtlijst.

 

Criteria voor Thuishuis Reeuwijk:

  • Leeftijd: 55+
  • Gezinssituatie: alleenwonend
  • Sociale context: senior die niet alleen wil wonen
  • Bewoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en kandidaten met ‘wortels’ in deze gemeente hebben voorrang. Tevens staat het Thuishuis open voor mensen met een familielid in deze gemeente.
  • Huisdieren zijn toegestaan, mits de andere bewoners daar geen bezwaren tegen hebben.

Samen onder één dak

Journalist Sofia Bellil besloot een documentaire te maken over de bewoners in een Thuishuis. Hiermee wil ze mensen inspireren en samenbrengen. “Ik probeer d.m.v. persoonlijke verhalen van de bewoners in Thuishuis Noordwijk, een inkijk te geven van hun leven in een woongroep. Er wordt vaak gepraat over (bepaalde) woonvormen, maar ik wilde graag in gesprek met de bewoners. Door het waarnemen van andermans ervaring, is het eenvoudiger om zelf een beeld te schetsen. Ik hoop anderen kennis te laten maken met de mooie woonmogelijkheid, zoals het Thuishuis.”

Thuishuis Reeuwijk-Dorp: wie komt er klussen?

Bron: kobr.nl

Vanaf 18 februari is het monumentale dorpsklooster in Reeuwijk-Dorp officieel van de stichting Monumentaal Erfgoed-Reeuwijk. Het minimale bedrag van 6 ton dat nodig was om überhaupt te beginnen met de verbouwing tot thuishuis is ruimschoots binnengehaald. Je zou een vergelijking kunnen trekken met de huidige woningmarkt: er is zwaar overboden, want er is acht ton opgehaald!

Kennelijk hebben de 85 participanten vertrouwen in het plan. Ze zijn bovenal voorstander van het behoud van dit monumentale pand, niet in de laatste plaats door hun herinneringen aan hun lagere schooltijd bij de nonnen. “De minimale inleg van 500 euro is door sommigen ruim overschreden,” verklaart Leo de Jong, een van de initiatiefnemers, het in verhouding kleine aantal participanten tot de grootte van het bedrag. “Zij gebruiken hun inleg als pensioenvoorziening.”

Werk aan de winkel
Leo gaat verder met de uitleg van de komende de stappen. “Als alle vergunningen rond zijn (waarschijnlijk in september), hopen we een lokale aannemer te vinden die de werkzaamheden op zich neemt. Gaande het verbouwingsproces komen we ongetwijfeld tegenvallers en meevallers tegen. Daar moet een aannemer wel raad mee weten.” Datzelfde geldt voor de technische installatie. “We streven naar een energieneutraal pand. Dat betekent een warmtepomp en centrale ventilatie. Hoe is de aannemer van plan de leidingen weg te werken in een pand waar alle ramen bijna tot het plafond reiken en dan ook nog eens plafonds met monumentale waarde?”

Vissen in eigen vijver
De verbouwing van een rijksmonument is niet zo eenvoudig als die van een clubhuis. Daan van der Wolf, een van de andere initiatiefnemers, vertelt: “Het clubhuis van zowel RVC ’33 als Scouting Reeuwijk is door vrijwilligers gebouwd. Als bestuur hebben we genoeg kennissen om ook bij dit project een club vrijwilligers bij elkaar te krijgen, maar we willen die kring groter maken.” Dus niet alleen in het de eigen vijver vissen? Daan: “Nee, iedereen die het voormalige klooster en het thuishuis een warm hart toedraagt en van klussen houdt, is van harte welkom!”

Opgeruimd opgeleverd
Het gebouw moet ‘opgeruimd opgeleverd’ worden, zo heet dat in vaktermen volgens initiatiefnemer Evert van Zoest. Voordat de aannemer erin kan, moet alle vloerbedekking eruit zijn. De tijdelijke wandjes moeten eruit (de vier bestuursleden zijn op de foto al bezig) en de grootste klus is het verfwerk. Initiatiefnemer Aad van Zoest legt uit dat er als het ware een huis in een huis gebouwd zal worden. Aad: “Het glas van de ramen valt ook onder monumentenzorg en die mogen we dus niet vervangen. Om het gebouw toch aan hoge isolatienormen te laten voldoen, moet er een huis in een huis worden gebouwd. Voor die tijd moeten alle kozijnen ‘strak in de lak’. En dat zijn er nogal wat.”

Wie o wie komt er klussen?
Vanaf vrijdag 8 april wordt er in principe elke vrijdag en zaterdag geklust. Het is een reuzeklus, dus iedereen is welkom. Wil je meedoen, dan kun je je contactgegevens sturen naar info@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl.