Samen onder één dak

Journalist Sofia Bellil besloot een documentaire te maken over de bewoners in een Thuishuis. Hiermee wil ze mensen inspireren en samenbrengen. “Ik probeer d.m.v. persoonlijke verhalen van de bewoners in Thuishuis Noordwijk, een inkijk te geven van hun leven in een woongroep. Er wordt vaak gepraat over (bepaalde) woonvormen, maar ik wilde graag in gesprek met de bewoners. Door het waarnemen van andermans ervaring, is het eenvoudiger om zelf een beeld te schetsen. Ik hoop anderen kennis te laten maken met de mooie woonmogelijkheid, zoals het Thuishuis.”