Visie en Missie

“Eenzaamheid voorkomen en verminderen door verbinding tussen senioren/ouderen onderling en met de maatschappij te vergroten met inzet van vrijwilligers ondersteund door professionals.”

Visie

  • Senioren houden de eigen regie.
  • Het welzijn boven zorg-principe.
  • Professionals ondersteunen vrijwilligers.

Missie

  • Het ‘er zijn’ voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen wonen in de gemeente Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug, Driebruggen en Bodegraven.
  • Het opzetten, begeleiden en uitvoeren van activiteiten voor alleenstaande senioren die (dreigen te) vereenzamen.
  • Het bieden van een woon- en leefklimaat waarin de wensen en behoeften van de bewoners centraal staan en het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid.
  • Het werven van vrijwilligers die naast eventuele activiteiten in het Thuishuis, met name andere alleenstaanden betrekken bij maatschappelijke activiteiten en met elkaar in contact brengen in Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug, Driebruggen en Bodegraven.