Wat doen we

Het Thuishuisproject Reeuwijk

Het Thuishuisproject is een initiatief dat ondersteuning biedt aan alleenwonende senioren (55+), gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid in de gehele gemeente Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug, Driebruggen en Bodegraven.

Inwoners van Reeuwijk-Dorp zijn al jaren maatschappelijk betrokken en hebben een sterke sociale verbondenheid met het dorp. Nadat begin 2019 bleek dat het voormalig klooster aan de Dorpsweg in Reeuwijk te koop kwam, heeft een groep inwoners van Reeuwijk-Dorp het initiatief genomen om het klooster te gaan kopen en een nieuwe functie te geven in het belang van de lokale gemeenschap. In oktober van 2020 is de Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk opgericht en is het concept van het Thuishuisproject leidend geworden voor het herinrichtingsplan en de herbestemming van het voormalige klooster.

Het Thuishuisproject wordt gerund door de Stichting Thuishuis Reeuwijk en bestaat uit een (vrijwillig) bestuur, geschoolde vrijwilligers en een vrijwilligerscoördinator.

Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk, Reeuwijk, Waarder, Nieuwerbrug, Driebruggen en Bodegraven, voor dezelfde doelgroep in de vorm van het Thuisbezoek.

Andere projecten die onder de Stichting vallen zijn het Thuishuis-Café, de Thuisbus en Thuishuis-Serre (nog te realiseren). Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen omgeving.

Het Thuishuisproject past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij senioren tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol.

Met onze zeer pro-actieve werkwijze en de ‘geef-nooit-op’ methodiek geven wij ouderen een steuntje in de rug om weer mee te gaan doen. Ons uitgangspunt is altijd de vraag en behoefte van de senioren, gericht op zelf- en samenredzaamheid, met als doel: ‘Op een gezellige manier oud te worden’