Privacybeleid

Stichting Thuishuis Reeuwijk vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens zorgvuldig te behandelen. Stichting Thuishuis Reeuwijk houdt zich daarom aan de AVG verordening. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in ons Privacy Reglement.

Iedereen die zich bij Stichting Thuishuis Reeuwijk aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers en vrijwilligers geheimhoudingsplicht hebben. Stichting Thuishuis Reeuwijk deelt de door u verstrekte persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij u hiervoor nadrukkelijk mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft gegeven.